Boligblokke for Bomidtvest

Beskrivelse

Boligblokkene totalrenoveres på Fredensgade 64–70, Østre Allé 11–13 og Østergade 74–110, Skjern.

Den eksisterende skalmur og isolering fjernes og ny skalmur med mere isolering opføres. Tagkonstruktionen udskiftes på halvdelen af blokkene. Alle blokke får nye betontagsten. Alle installationer udskiftes. Altaner udskiftes. Indretningen laves tidssvarende. Der etableres handicapvenlige boliger. Ledninger i jord udskiftes. Der laves nyt haveanlæg. Beboerne genhuses under ombygningen.

Henvendelser vedr. byggeplads

Henvendelser vedr. salg

Fakta om projektet

Projekt Totalrenovering af 64 almennyttige boliger i 7 boligblokke og renovering af 11 badeværelser i rækkehusene tilhørende Bomidtvest afd. 81 i Skjern
Periode 10/2 2014 til 15/6 2016
Bygherre Bomidtvest
Arkitekt H Lindquist Arkitekter
Ingeniør Grue + Kirkegaard
Omfang 6.500 m²
Entreprise Totalentreprise
Fokus/øvrigt

Find projektet