Bibliotek og ungdomshus

Beskrivelse

Byggeriet der i alt udgør ca. 1.100 m² omfatter nybygning af bibliotek og ungdomshus. De to bygninger opføres som to selvstændige og fritliggende bygninger i to etager med mindre teknikkælder under bibliotek.

Biblioteket placeres med god kontakt til både by og Stubhus (ungdomshus), således at der i ankomstsituationen opnås en stærk synergi med Stubhusets indgang.

Ungdomshuset placeres vest for biblioteket. Lidt tilbagetrukket fra den fælles ankomst, men dog samtidig med et intimt torverum imellem bibliotek og ungdomshus.

Henvendelser vedr. byggeplads

Henvendelser vedr. salg

Fakta om projektet

Projekt Nyopførelse bibliotek og ungdomshus
Periode 2015 til 2016
Bygherre Rebild Kommune – Center Kultur og Fritid
Arkitekt Mads Østergaard
Ingeniør Rambøll
Omfang Ca. 1.100 m²
Entreprise Råhusentreprise
Fokus/øvrigt BR2015

Find projektet