Sydmors Skole og Børnehus

Beskrivelse

Byggeriet består af nyopførelse af bygning indeholdende skole til 0. – 6. årgang, skolefritidsordning, børnehave og vuggestue.

Byggeriet er disponeret omkring et fællestorv med tilhørende multisal. Omkring denne kerne er bygningens øvrige funktioner grupperet. Kvadratmeterne er fordelt på to etager + en kælder. Herudover er der udført diverse udhuse til cykler, affald, maskiner m.m. samt teknikhuse på taget.

Byggeriet er projekteret som lavenergibyggeri efter BR 2020.

Bygningen blev opført ved siden af den eksisterende skole i Vils, som efterfølgende blev fjernet efter ibrugtagning af den ny skole.

Fakta om projektet

Projekt Nyopførelse af bygning indeholdende skole til 0.-6. årgang, skolefritidsordning, børnehave og vuggestue
Periode 1/12 2012 til 1/11 2013
Bygherre Morsø Kommune
Arkitekt Arkitektgruppen Limfjorden
Ingeniør A og I Rådgivende Ingeniører A/S
Omfang Ca. 5.000 m²
Entreprise Råhusentreprise
Fokus/øvrigt Lavenergibyggeri efter BR 2020