Viborg Gymnasium

Beskrivelse

Ny bygning af kontorer, lærerforberedelse og kantine opført som tilbygning til eksisterende Gymnasium. Byggeriet udtrykker en stærk arkitektonisk karakter og bygherre har stillet høje krav til detaljer samt tidsplan.

Tilbygningen er placeret i forlængelse af den eksisterende bygning og fremstår som værende skubbet ind i terrænet. Det terrænspring, der er på grunden gør, at huset fremstår med to etager mod vest og en etage mod øst. Den nye bygning er sammenbygget med den eksisterende fløj på den øverste etage.

Konceptuelt fremstår bygningen som selvstændige kuber, der står i terrænet. Kuberne er beklædt med cortenstål, og har en kombination af smalle vandrette vinduesbånd og større vandrette vindues partier, der giver dynamik i facaderne. Et hvidt grundelement, der har et udtryk som insitu – støbt beton og facadebeklædningen af cortenstål angiver et slægtskab til eksisterende bygning.

Fakta om projektet

Projekt Ny tilbygning med kontor, forberedelseslokaler og lærer kantine
Periode 1/3 2014 til 1/10 2014
Bygherre Viborg Gymnasium og HF
Arkitekt KPF Arkitekter A/S
Ingeniør Rambøll
Omfang 1.400 m²
Entreprise Totalentreprise
Fokus/øvrigt