INSTITUTION

SKOLER OG BØRNEHAVER

Sydmors Skole og Børnehus

Nyopførelse af bygning indeholdende skole til 0. – 6. årgang, skolefritidsordning, børnehave og vuggestue.

SE MERE

Viborg Gymnasium

Ny bygning af kontorer, lærerforberedelse og kantine opført som tilbygning til eksisterende Gymnasium.

SE MERE

Resen Skole

Nybygningen har taget udgangspunkt i de kvaliteter, som den eksisterende skole har – men i et moderne formsprog.

SE MERE

Karup Børnehave

Ombygning og renovering af tidligere rådhus til vuggestue og børnehave med tilhørende ungdomsklub.

SE MERE

Højslev Skole

Klasselokalerne er opført som to bygningsfløje med en mellembygning indeholdende et fællesareal.

SE MERE

Hammerum Friskole

Den nye indskolingsbygning rummer seks klasseværelser og velfærdsfaciliteter samt personalerum.

SE MERE

Finderuphøj Skolen

Byggeriet er udført med ni basislokaler, tematorv og fællesrum. Ny fællesgang med forbindelse til eksisterende bygninger.

SE MERE

24 boliger til CDH

Fokus på projektet har været, at de fysiske rammer understøtter brugernes behov i deres dagligdag.

SE MERE

PLEJEHJEM, SYGEHUSE OG ØVRIGE INSTITUTIONER

DNV Gødstrup

DNV-Gødstrup etape 3 vil blandt andet indeholde den centrale foyer, neurologi, kræftafdeling og dagkirurgiske…

SE MERE

Viborg Akutcenter

Region Midtjylland opfører ca. 24.500 m2 tilbygning, som indrettes til nyt akutcenter, og som er placeret syd for…

SE MERE

Center for Sundhed, Holstebro

Opførelse af bygning til nyt sundhedscenter i Holstebro. Byggeriet er på ca. 13 340 m2.

SE MERE

Psykiatrisk Hospital Viborg

Nybyggeri af havetårn i 7 etager og XL stuer, samt ombygning af sengestuer og fælles arealer.

SE MERE

Kjellerup Friplejehjem

Friplejehjemmet er tilrettelagt for at skabe et funktionelt hus, hvor der også skabes maksimal trivsel for beboere og personale.

SE MERE

Akutmodtagelse Randers

Planmæssigt er bygningen tre-delt med en midterkerne til service, vagt- og birum flankeret af sengestuer mv.

SE MERE

Plejecentret Støberiet

Bebyggelsen, der er i tre etager, følger karréstrukturen og fylder grunden ud med to selvstændige bygninger.

SE MERE

Områdecenter Kløvermarken

Den overordnede målsætning for projektet har været at skabe tryghed, trivsel og livskvalitet for beboerne.

SE MERE

Boenheden Rosengaarden

Rosengaarden har gennemgået en gennemgribende ombygning, og rummer nu 16 selvstændige lejligheder.

SE MERE

Afklaringscenter Morsø

Afklaringscenter Morsø er et ikonisk byggeri med en interessant arkitektur og består af to teams.

SE MERE